Werkwijze

Manier van werken

Holistisch/Integraal

Vrij vertaald staat “holistisch” voor allesomvattend en meer dan de som der delen. Holistische ontwikkeling staat binnen Ondervinden voor bewustzijn van uw mentale, fysieke en emotionele toestand en de samenhang tussen deze drie eenheden als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Bij organisatieontwikkeling spreken we van integrale benadering wanneer we de organisatie ondersteunen op inhoud, organisatie en het gedrag, de mens.

Ondervinden ziet u(w organisatie) als geheel en is zich bewust van de invloed van voornoemde samenhang. De interventie of het programma zal gericht zijn op deze drie-eenheid.

Ons bestaansrecht is het transformeren van mensen & organisaties die vastlopen met zichzelf en/of de omgeving op weg naar naar moeiteloos functioneren.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de uitleg beschreven onder Organisatie en Persoonlijk. Liever nog moedig ik u aan om ons te bellen. Zoals elders beschreven werken wij graag vanuit de behoefte van de klant. Door persoonlijk contact kunnen wij u direct onze aanpak schetsen en kunt u toetsen of deze aansluit bij uw behoeften.

Privacy-gevoeligheid & klachtafhandeling

Zo u mag verwachten voldoen wij aan de op 25 mei 2018 van kracht geworden privacyrichtlijnen opgetekend in het AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn wij het niet verplicht, maar streven wij bij persoonlijke begeleiding naar een klachtafhandeling zoals omschreven in de WKKGZ. De Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg.

Voor meer informatie over hoe Ondervinden en haar samenwerkingsverbanden hier specifiek mee omgaat kunt u contact met ons opnemen.  Indien u van onze diensten gebruik maakt zullen wij u hierover automatisch van op de hoogte brengen!