Ondervinden

To good to be true…?

Uniek!

Ondervinden bewijst dat brede expertise en ervaring samengaat met ongekende diepgang! Dit bewerkstelligt dat jouw behoeften echt duurzaam verwezenlijkt worden door middel van maatwerk. De hulpvraag is leidend en bepaalt het programma of de soort interventie.

Natuurlijk heeft Ondervinden bepaalde uitgangspunten. Zo zal in een interventie binnen een organisatie de mens centraal staan in de aanpak. Maar we sluiten inhoud en wijze van organiseren niet uit, daar het 1 niet los staat van het ander. De aanwezige kennis en ervaring binnen Ondervinden maakt dat integraal gewerkt wordt aan de uitdaging.

Voor een persoonlijk traject geldt hetzelfde; je bent meer dan jouw gedachten en daaruit voortvloeiend gedrag. Werken aan het lichaam en haar opgeslagen emoties hoort bij ontwikkeling naar een vrij individu. De integrale werkwijze in combinatie met de interventie op jouw diepste patronen maakt Ondervinden uniek in zijn aanpak.

Neem vrijblijvend contact op om af te stemmen hoe Ondervinden jou kan helpen.