Veel gestelde vragen (FAQ)

De nieuwsgierigheid achter de vraag is vaak belangrijker dan het antwoord

Q: Gevoel van vrijheid als resultaat. Wat bedoelen jullie hiermee?

een gevoel van vrijheid is voor iedereen verschillend. Een eenduidig antwoord is er dan ook niet volgens ons. Wat wij met vrijheid bedoelen is dat dát wat jou vandaag belemmert en telkens terugkeert als een niet gewenst patroon jou niet meer beheerst. Je bent dus vrij van de dominantie van gedachten, gevoelens en acties die voor en in jou ongewenst zijn…

Innerlijke vrijheid is leven zonder aan een verwachting te moeten voldoen en zonder je te laten leiden door een angst voor afwijzing of een angst voor de keuze om jouw eigen weg te gaan. Als je hart niet vrij is, ga je jezelf aanpassen. Wij weten niet waar jij jezelf in gevangen houdt. 

Volgens ons leeft er een grote behoefte om echt en innerlijk vrij te worden, maar men weet vaak niet hoe. En tegelijkertijd vinden we dat doodeng, want dan komt het dichtbij, maar het is wel bevrijdend. 

We gaan ook in op de ‘maakbare wereld’ waar we mee overstelpt worden. Ongemerkt sluipen er normen in jou die je opgedrongen worden en jou onder druk zetten en/of onrustig maken. Hoe kun jij hier bewust(er) in worden en afwegen wat goed voor je is en wat niet…?

Hoe vrij ben je? Zijn je daden ingegeven door angst om anderen in hun verwachtingen teleur te stellen? Reageer je uit innerlijke vrijheid of ben je opgejaagd omdat je van jezelf van alles moet?

Q: Waar is het programma op gebaseerd? Wat is jullie uitgangspunt?

Het programma gaat uit van de holistische leer en “leunt” op drie persoonlijke pijlers.

  1. Allereerst onze opgedane kennis en ervaring als professional in het bedrijfsleven en het onderwijs. Maar ook onze ervaringen als coach/therapeut/trainer. 
  2. Daarnaast putten wij uit de inspiratie die wij uit de vele boeken halen die wij gelezen hebben, de trainingen die wij zelf volgen of gevolgd hebben en de mensen om ons heen, waar wij een tijd mee samen gereisd hebben of nog reizen. Alles in het leven is inspiratie voor ons en maakt ons bewust van hoe wij in het leven staan. 
  3. Maar de belangrijkste pijler is onze eigen levenservaring. Alles wat voorbijkomt in het programma hebben wij zelf ieder op onze eigen manier gevoelt, ervaren, doorleeft en ondervonden…

Tijdens het programma ligt de nadruk op werken met dat wat er in jou leeft. Natuurlijk is er een zorgvuldige opbouw en inhoud, maar waar wij expert in zijn is werken met wat zich in jou aandient in dat moment. We prikkelen jou door een vraag, een film, theorie, muziek e.a. om vervolgens jou te begeleiden in jouw zelfonderzoek naar hoe jij je tot het onderwerp dat centraal staat verhoudt, of zou willen verhouden.

Q: Het programma is een stevige tijdsbelasting. Kan ik ook een deel volgen?

Kort gezegd: Nee. Het programma is zo opgebouwd dat je als deelnemer de tijd krijgt om langzaam ‘in jezelf te zakken’ en met een in de praktijk bewezen zorgvuldige opbouw aan jezelf kunt werken.

De levenslijn is een transformatieprogramma. Dus niet alleen weten, maar ook doorvoelen en begeleid integreren in je leven. Dit vraagt tijd. Wij geloven er niet in dat je dit in een dag of in een weekend kunt bewerkstelligen. 

*Note: we hebben goed gekeken hoe we ons programma zo kunnen bouwen dat deze kwalitatief hoogwaardig blijft met zo min mogelijke belasting voor jouw evt. (werk)agenda en reisbewegingen. Dat leidt er toe dat onze training 11 dagen duurt waarvan er 5 op een ‘werkdag’ verzorgd worden.  

Q: Is het niet een wat ‘zwaar’ programma? Het klinkt soms zo ‘moeilijk’?

Persoonlijke ontwikkeling is soms ook geen makkelijk proces. Het vraagt van je om het echt aan te gaan. Om je verleden en heden echt aan te kijken en te zien welke invloed dat heeft op wie je nu bent en wat je nu doet.

De keuze maken om daarin te veranderen zodat er in de toekomst iets anders ontstaat en daarvoor 100% verantwoordelijkheid dragen is voor menigeen een stevige uitdaging. Het is jezelf niet meer verstoppen, maar zijn wie je bent en daar naar leven. Instappen en je door ons durven laten leiden is een eerste of volgende stap in dat proces. We lopen naast je…. 

Q: Kan dit programma mij ook helpen met werk gerelateerde uitdagingen?

Kort gezegd: ja. Iedere uitdaging, of deze nu op het werk ligt of in je privé situatie, kent haar oorsprong op een diepere laag in jezelf. Vraagstukken staan dus nooit op zichzelf. Tijdens het programma kijken we naar deze diepere laag van jezelf om je op die manier bewust te maken van de bron van je eigen gedachten, gevoel en gedrag. Door hier aandacht voor te hebben kun je de uitdagingen waar je voor staat aan op een natuurlijke manier die bij jou past.

Mogelijk is dit de tijd van het jaar waarin je beoordeling weer aan bod komt. Hierin worden voor het nieuwe jaar doelstellingen besproken met je leidinggevende. Als je de behoefte voelt om er tijdens het programma expliciet aan te werken, neem ze dan mee het programma in! Bijkomend voordeel is dat je met je werkgever kunt overleggen of zij bereid zijn om jou te ondersteunen in tijd of kosten. Zoek contact met ons om je te helpen dit concreet te maken voor een gesprek met jouw leidinggevende…

Q: Hoe zien jullie het programma in het grote geheel van de samenleving? Kortom wat is de toegevoegde waarde?

Jan Willem Kirpestein verwoordt onze visie hierop prachtig:

Een paradigma is een dwingend geheel van overtuigingen binnen een bepaalde groep. Het wordt een collectief geloof met een vanzelfsprekendheid van denken, dat weer kracht ontleent aan de voortdurende herhaling daarvan en aan een maakbaarheidsideaal van een gelukkige toekomst. Als iedereen het aanneemt zal het wel waar zijn. Bij het maakbaarheidsideaal horen gedragsregels. Men raakt er met elkaar van overtuigd dat wie zich daaraan houdt, een hogere staat van geluk, welzijn en leven zal bereiken.

Zo’n geheel van overtuigingen wordt door een systeem van waardering en kritiek, promotie en beloning binnen die groep in stand gehouden. Dit kan iedere groep zijn: familie, vrienden, werk, etc. Een dominant paradigma leidt tot een blind geloof. Vrij worden van een paradigmatische overtuiging die de sociale context bepaalt, waarin men leeft en opgroeit, is niet makkelijk. Vanbinnen blijft het gevoel van eenzaamheid en niet begrepen worden knagen.

Bewustwording is inzicht krijgen in het verschil tussen schijn en echt. Nog preciezer: is het verschil tussen het gedrag dat vastzit aan een overtuiging van een ideaal dat gehandhaafd moet worden en het gedrag dat voortkomt uit een samenspel van vertrouwen, liefde en zich openende levensmogelijkheden (hoop).

(uit; De kracht van jouw bron)