Organisatieontwikkeling

Integraal, mens- en organisatiegericht

“Some men see things as they are and say; why? I dream things that never were and say: why not?”

Werkwijze

Ondervinden benadert de behoefte altijd vanuit een open, respectvolle houding. Na beluisteren van jouw uiteenzetting zal er voorgesteld worden om een interne analyse uit te voeren op het probleem of proces. Niet zelden komt uit het gesprek over de inhoud van de analyse een aangepaste of meer concrete behoefte. Daarna zal Ondervinden een integraal plan van aanpak voorstellen, waarin inhoud, organisatie en mens aan bod komen.

Mens en organisatie

Ondervinden bewerkstelligd duurzame verandering vanuit intensieve begeleiding op deze drie vlakken. De nadruk zal liggen op de mens, daar alleen zij de borging van processen kan waarmaken. Dit vraagt begeleiding voor langere periode. Ondervinden gelooft vanuit eigen kennis en ervaring niet in korte interventies. Dat zou zonde zijn van de investering…

Soorten processen

Ondervinden heeft ruime ervaring met onder andere de volgende processen: organisatieontwikkeling, cultuurverandering, gerichte interventies, groei- en afschalingsprocessen, interim management, afdelings- en organisatieadvies, effectiviteitsverhoging, verbetering samenwerking, van reactief naar proactief, e.a.

Bekende technieken als Scrum & Agile, Lean, TPM, 5S e.a. zijn bekend binnen Ondervinden en dienen slechts als ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Uiteindelijk is het resultaat leidend, niet de gebruikte techniek.