Basisprincipes begeleiding ondervinden

Uitgangspunten

1.   Bewustzijn geeft uitzicht naar binnen en inzicht naar buiten

Hoe groter je (zelf)bewustzijn, hoe meer je doorziet dat je onderbewustzijn een belangrijke sturende kracht is. Door bij jezelf naar binnen te kijken en te onderzoeken wat jou stuurt kun je naar binnen en buiten de regie pakken en jouw beste keuze maken. 

2.   De wereld is neutraal, tot dat ik er betekenis aan geef

Niets in de wereld heeft betekenis van zichzelf. Het krijgt pas betekenis als jij dat eraan geeft. Deze betekenis geef je op basis van jouw karakter, jouw normen en waarden en opgedane ervaringen uit het verleden. Wanneer jij je bewust bent van deze invloeden kun je ze veranderen (zie punt 1). Dan kies je bewust voor invloed op alles wat je denkt, voelt en doet.

3.   Streven naar moeiteloos leven vergt moeite van mij

Moeiteloos leven houdt in dat je bewust kiest voor een leven met zo min mogelijk weerstand. Jij neemt 100% verantwoordelijkheid voor je denken, voelen en doen en de consequenties daarvan. Jij bepaalt dus zelf hoe moeiteloos je leeft. Het vraagt lef, geduld en compassie naar jezelf om deze verantwoordelijkheid voor jouw keuzes te dragen. Je zoekt geen enkel excuus meer buiten jezelf. 

4.   Ik besta uit de samenhang van mentale, fysieke en emotionele interacties

We spreken hier over een holistisch mensbeeld. Mentale, fysieke en emotionele processen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat wil zeggen dat alles wat in het ene element (bijv. mentaal) gebeurt effecten teweegbrengt in de andere elementen (fysiek en emotioneel) en vice versa. Het gewaarzijn en doorzien van deze samenhang zorgt ervoor dat je de informatie die je van binnenuit krijgt kunt (h)erkennen. . 

5.   Actie geeft verandering

Het is ongekend interessant en noodzakelijk om jezelf te leren kennen. Heb je echter alleen de kennis en de motivatie maar pas je het niet toe, dan stagneert je ontwikkeling en verandert er niets. Dus daag jezelf uit, of laat je uitdagen tot het experimenteren met de opgedane kennis en inzichten. Hiervoor is verbinding met anderen van cruciaal belang! Delen, feedback krijgen, fouten maken en manifesteren maakt dat je groeit en (door)leeft. Ondervinden!

6.   Experimenteren leidt tot congruentie in mijzelf

Door continu te experimenteren met tegenstrijdige informatie leer je jouw gevoelswereld, jouw gedachten en jouw gedrag te stroomlijnen. Op deze manier leer je zien dat ‘de waarheid’ niet bestaat. Dit maakt je onafhankelijk en zorgt ervoor dat je keuzes maakt die bij jezelf én je omgeving aanvoelen als eigen, authentiek, natuurlijk en congruent. Je innerlijke rust haal je daarmee uit jezelf in plaats van je afhankelijk te maken van de waarheid van de ander.

7.   Ontwikkelen is een oneindig proces

Je weet al tijden dat je iets te doen hebt met een bepaald thema of met ineffectief gedrag van jezelf. Al vaker heb je jezelf de vraag gesteld of dit ooit stopt. Het antwoord is NEE!

De effecten van persoonlijke ontwikkeling zijn onomkeerbaar. Je wordt je bewust van de dominantie van jouw thema’s en/of ineffectief gedrag en voelt dat jij degene bent die invloed heeft op de verandering of de instandhouding ervan. Je kunt door jezelf te ontwikkelen niet terug naar niet bewustzijn… Het is de kunst hier met compassie aandacht aan te blijven geven. 

8.   Ontwikkelen is wat anders dan mijzelf fixen

Van nature ben je heel en goed zoals je bent. Wanneer je luistert naar je (onder)bewustzijn en de verantwoordelijkheid over je leven (terug) pakt zul je jouw eigen heelheid weer (her)ontdekken. Wanneer je luistert naar je hoofd en je jezelf wilt fixen, ga je er vanuit dat je “kapot” bent en gerepareerd moet worden. Deze mindset zorgt er juist voor dat je steeds verder van jouw heelheid (je authentieke zelf) af komt te staan. 

9.   Ik ben meester en leerling tegelijk

Het is goed om jezelf open te stellen voor voorbeelden. Dit kan een coach of trainer zijn, of een boek, een gebeurtenis, of wat dan ook. Kennis en ervaring kan jou een vorm van “mastery” opleveren op het bewustzijnsgebied. Deel deze dan ook! Houdt hierbij echter wel altijd een nederige houding. Uitgangspunt nummer 1: practise what you preach! Doorzie dat alles wat de ander in relatie tot jou laat zien iets zegt over de ander én over jou. Blijf hier ontvankelijk voor. 

10.   Jezelf vrij voelen vraagt aandacht

Vrijheid houdt in dat je bewust bent dat het soms gewoon even niet “lukt” en dat je telkens weer opnieuw kunt kiezen. Vrijheid houdt in dat je je bewust bent van het gegeven dat je af en toe last hebt van jezelf of jouw omgeving en daar op een bij jou passende manier mee om kunt gaan. het is kort gezegd een manier van leven…