Basisprincipes begeleiding ondervinden

Uitgangspunten

1.   Bewustzijn geeft uitzicht naar binnen en inzicht naar buiten

Hoe hoger je (zelf)bewustzijn, hoe meer je ziet dat je onderbewustzijn een belangrijke sturende kracht is. Door bij jezelf naar binnen te kijken en te onderzoeken wat jou stuurt kun je naar binnen en buiten de regie pakken en iets anders doen. 

2.   De wereld is neutraal, tot dat ik er betekenis aan geef

Niets in de wereld heeft betekenis van zichzelf. Het krijgt pas betekenis als jij dat eraan geeft. Deze betekenis geef je op basis van jouw karakter, jouw normen en waarden en opgedane ervaringen uit het verleden. Wanneer jij je bewust bent van deze invloeden kun je ze veranderen (zie punt 1). Dus wil je invloed, pak dan jouw verantwoordelijkheid voor alles wat je denkt, voelt en doet.

3.   Streven naar moeiteloos leven vergt moeite van mij

Moeiteloos leven houdt in dat je bewust kiest voor een leven met zo min mogelijk weerstand. Jij neemt 100% verantwoordelijkheid voor je denken, voelen en doen en de consequenties daarvan. Jij bepaalt dus zelf hoe moeiteloos je leeft. Het vraagt lef, geduld en compassie naar jezelf om deze verantwoordelijkheid voor jouw keuzes te dragen. Er is geen enkel excuus meer buiten jezelf. 

4.   Ik besta uit de samenhang van mentale, fysieke en emotionele interacties

We spreken hier over een holistisch mensbeeld. Mentale, fysieke en emotionele processen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat wil zeggen dat alles wat in het ene element (bijv. mentaal) gebeurt effecten teweegbrengt in de andere elementen (fysiek en emotioneel) en vice versa. Het doorzien van deze samenhang zorgt ervoor dat je de informatie die je van binnenuit krijgt kunt (h)erkennen. Hier de verantwoordelijkheid voor nemen verhoogt jouw kwaliteit van (moeiteloos) leven. 

5.   Zonder actie geen verandering

Het is ongekend interessant en noodzakelijk om jezelf te leren kennen. Heb je echter alleen de kennis en de motivatie maar pas je het niet toe, dan stopt je ontwikkeling en verandert er niets. Dus daag jezelf uit, of laat je uitdagen tot het experimenteren met de opgedane kennis en inzichten. Hiervoor is verbinding met anderen van cruciaal belang! Delen, feedback krijgen, fouten maken, en manifesteren maken dat je groeit en (door)leeft. Ondervinden!

6.   Experimenteren met tegenstrijdigheden leidt tot congruentie in mijzelf

Door continu te experimenteren met tegenstrijdige informatie leer je jouw gevoelswereld, jouw gedachten en jouw gedrag te stroomlijnen. Op deze manier leer je zien dat ‘de waarheid’ niet bestaat. Dit maakt je onafhankelijk en zorgt ervoor dat je keuzes maakt die bij jezelf én je omgeving aanvoelen als eigen, authentiek, natuurlijk en congruent. Je innerlijke rust haal je daarmee uit jezelf in plaats van je afhankelijk te maken van de waarheid van de ander.

7.   Ontwikkelen is een oneindig, niet terug te draaien proces

Je weet al tijden dat je iets te doen hebt met een bepaald thema of met ineffectief gedrag van jezelf. Al vaker heb je jezelf de vraag gesteld of dit ooit stopt. Het antwoord is NEE!

Als je kiest voor persoonlijke ontwikkeling is er geen weg meer terug. Je wordt je door je ontwikkeling bewust van de dominantie van het thema of het gedrag en voelt dat jij degene bent die ervoor verantwoordelijk is dat het verandert of in stand gehouden wordt. Je kunt door jezelf te ontwikkelen niet terug naar niet bewustzijn… Het is de kunst hier met compassie aandacht aan te geven. 

8.   Helen is wat anders dan mijzelf fixen

Van nature ben je heel en goed zoals je bent. Wanneer je luistert naar je (onder)bewustzijn en de verantwoordelijkheid over je leven (terug) pakt zul je je eigen heelheid weer (her)ontdekken. Wanneer je luistert naar je hoofd en in je leven zaken wilt fixen, ga je ervanuit dat je “kapot” bent en gerepareerd moet worden. Deze mindset zorgt ervoor dat je steeds verder van jouw heelheid (je authentieke ik) af komt te staan. 

9.   Ik ben meester en leerling tegelijk

Het is goed om jezelf open te stellen voor voorbeelden. Dit kan een meester zijn, of een boek, een gebeurtenis, of wat dan ook. Kennis en ervaring kan je een vorm van “mastery” opleveren op het bewustzijnsgebied. Deel deze dan ook! Houdt hierbij echter wel altijd een nederige houding. Uitgangspunt nummer 1: practise what you preach! En doorzie dat alles wat de ander in relatie tot jou laat zien iets zegt over hem/haar én over jou. Blijf hier altijd ontvankelijk voor. 

10.   Vrijheid houdt in dat je doorziet dat alle bovenstaande principes aandacht blijven vragen

Vrijheid houdt in dat je bewust bent dat het soms gewoon even niet “lukt” en dat je telkens weer opnieuw kunt kiezen. Vrijheid houdt in dat je je bewust bent van het gegeven dat je af en toe last hebt van jezelf of jouw omgeving en daar op een bij jou passende manier mee om kunt gaan.